Skip to content

Ampumaradat ja ampuma-asekouluttajat

Porvoon Reserviläisillä on mahdollisuus käyttää sekä Munkkalan ampumarataa Porvoossa että Lupinmäen ampumarataa Haminassa.

Munkkalan ampumarataa hallinnoi Porvoonseudun ampumaratayhdistys ry, lisätietoa radasta löydät ratayhdistyksen sivuilta https://www.pamry.net/

Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus myös päästä ampumaan Reserviupseerikoulun / Puolustusvoimien ylläpitämälle Lupinmäen ampumaradalle. Lisätietoja Haminan käynneistä voit kysyä sihteeriltä. Sähköpostiosoitteen löydät yhdistyksen hallituksen tiedoista.

Haminan ampumarata sijaitsee Lupinmäessä ja siellä on mahdollisuus käyttää 150 m ja 300m kivääriratoja. Radalla käytetään omia tauluja ja kaikki jätteet korjataan aina ammunnan jälkeen asianmukaisiin jätteenkeräily pisteisiin. Radalla noudatetaan PV:n turvasääntöjä ja edellytyksenä on radan johtosäännön tunteminen. Kerran vuodessa yhdistys toimittaa listan radan haltijalle niistä jäsenistä jotka ovat ilmoittaneet halukkuutensa radan käyttöön.

Ampuma-asekouluttajina toimivat seuraavat henkilöt:

  • Kari Matilainen, pomatika(at)gmail.com